O PROJEKCIE

     Projekt pn. „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT” to największe w naszej dotychczasowej historii przedsięwzięcie, mające na celu kompleksową modernizację infrastruktury sieciowej Instytutu Lotnictwa.


     Instytut Lotnictwa jest jednym z największych w Polsce i Europie centrum naukowo-badawczym, świadczącym wysokiej jakości usługi inżynieryjne na światowym rynku badań i rozwoju. Poziom usług oferowanych przez Instytutu Lotnictwa potwierdzają m.in. umowy zawarte z największymi koncernami lotniczymi świata, takimi jak Pratt & Whitney, a także z ujętymi w ramach grupy kapitałowej General Electric Company spółkami: General Electric Aircraft Engines, General Electric Aviation, General Electric Energy oraz General Electric Oil & Gas. Instytut Lotnictwa jest także organizatorem wielu konferencji, szkoleń i spotkań branżowych, mających na celu wzmocnienie polskiego sektora B+R i promowanie globalnej współpracy w dziedzinie badań naukowych.


     Aby zagwarantować naszym Kontrahentom jeszcze lepsze warunki współpracy, zapewnić ciągły rozwój polskiej sfery R&D oraz poprawić bezpieczeństwo prowadzonych w Instytucie Lotnictwa prac, postanowiliśmy dokonać modernizacji infrastruktury IT, zapewniającej sprawność codziennej pracy w nowoczesnej organizacji.


     Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Instytut Lotnictwa może przeprowadzić kompleksową modernizację infrastruktury sieciowej, systemu ERP oraz innych niezbędnych usług sieciowych, realizując tym samym cele Działania, którymi są m.in. zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.


     Aby ułatwić identyfikację naszego Projektu, nadaliśmy mu kryptonim „i10t.eu”:

* i10t.eu – ILOT, bo jest to projekt Instytutu Lotnictwa.

* i10t.eu – 10, bo naszym celem jest zapewnienie standardu sieci 10GbE (10 Gigabit Ethernet).

* i10t.eu – IT, bo to projekt informatyczny.

* i10t.eu – EU, bo projekt realizujemy dzięki wsparciu Unii Europejskiej.


     „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT”

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

     Działanie: 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

     Poddziałanie: 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki

     Wartość projektu: 22 296 280 zł

     Udział Unii Europejskiej: 18 951 838 zł

     Okres realizacji: od 1 października 2012r. do 30 listopada 2015r.

     DOTACJE NA INNOWACJE